• 021-76 29 43 17
    021-84733
    0912-7648902

جی پلاس 98 اینچ (بزرگترین تلویزیون ایران)

درخواست تعمیر